Author Archive

Tuyển sinh trung cấp luật hệ chính quy năm 2012

Posted by: Trường Trung Cấp Luật Vị Thanh on 17/02/2012

Ra mắt website chính thức www.trungcapluatvithanh.edu.vn hoặc www.vithanhlaw.edu.vn

Posted by: Trường Trung Cấp Luật Vị Thanh on 13/11/2011

Thông báo thay đổi số điện thoại và số fax

Posted by: Trường Trung Cấp Luật Vị Thanh on 28/04/2011

Giới thiệu chung

Posted by: Trường Trung Cấp Luật Vị Thanh on 08/04/2011